Bir Haber, İki Yorum!

ALMAN FEDERAL MAHKEME KARARINA GÖRE İNTERNETTEN SATIN ALINAN OPTİK ÜRÜNLERDE “GÖZLÜKÇÜ KALİTESİ” MEVCUT DEĞİLDİR!

Bir Haber, İki Yorum!
Bu haber kez okundu.

Almanya Merkezi Gözlükçüler ve Optometrikçiler Birliği ZVA’nın sitesinde yayınlanan Alman Federal Mahkeme Kararına ilişkin haberin iki ayrı yorumunu Optik Gazete olarak iki ayrı uzmanın kaleminden yayınlıyoruz.

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu Eğitim ve Mevzuat Komisyonu Başkanı Taylan Küçüker haberi optisyenlik mesleği açısından değerlendirirken, Avukat Suat Şimşek de hukuksal yönden yorumladı.
 
Haberin Türkçe tam çevirisi ve orijinal Almanca metnin bulunduğu linki de yorumların hemen altında yayınlıyoruz…

ALMAN FEDERAL MAHKEME KARARINA GÖRE İNTERNETTEN SATIN ALINAN OPTİK ÜRÜNLERDE “GÖZLÜKÇÜ KALİTESİ” MEVCUT DEĞİLDİR.

Ülkemizde mesleğimiz tıpkı eczacılar, tabipler, diş hekimleri gibi tam bir sağlık mesleği olarak kurgulanmıştır. Gözlükçülerin 5193 Optisyenlik Hakkında Kanun adı altında özel meslek kanunu mevcuttur ve bu kapsamda gözlükçüler ve optisyenler TC Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde faaliyet gösterirler.

Her türlü gözlük camı ve çerçevesi, numaralı ve kozmetik renkli lens, hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müessesesinde satışına izin verilen, ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen, geri ödeme sisteminde bulunan tıbbi cihazlardır. Dolayısıyla reklamı ve internet üzerinden satışı yasaktır.

Avrupa kıtasının tamamında meslektaşlarımız mülkiyet haklarını kaybetmişlerdir. Yine Avrupa’da, Almanya’da olduğu gibi çoğu ülkede mesleğimiz ticaret mesleği olarak düzenlenmiştir.

Almanya’da 12.000 optisyenlik müessesesi bulunmaktadır. İlk 10’da bulunan zincirler 1555 müeesese ile Almanya optik pazarının %40’ına sahiptir. İnternet üzerinden yapılan satışlarla ilgili olarak alınan federal mahkeme kararı ZVA başkanının internet satışı uygulamasından memnuniyetsizliği ifade ettiği açık olarak görülmektedir.

ZVA (Merkezi Gözlükçüler ve Optometrikçiler Birliği) Başkanı Thomas Truckenbrod’ın da açıkladığı gibi, esasında bu hizmet internet üzerinden online olarak verilemez. Truckenbrod’a göre; “Bir progresif gözlüğün uygunluğundan emin olmak için, belirli parametrelerin çok hassas bir şekilde tespit edilmesi ve tespit edilen bu parametrelerin gözlük üretiminde mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Fakat internetten bir gözlük satın alınması durumunda bu mümkün olmaz, çünkü bu durumda müşteri ile doğrudan temas kurulmamaktadır…”

Federal Alman Mahkemesi (BGH) tarafından alınan karara göre internetten gözlük satışı yapan satıcıların mağazada perakende satış yapan optisyenlik müesseseleri gibi davranarak “gözlükçü kalitesinde” satış yaptıklarını iddia ederek reklam yapmaları hukuka aykırı bulunmuştur. Bundan önce de Merkezi Gözlükçüler ve Optometristler Birliği (ZVA), progresif gözlüklerin ancak taşıyacakları uyarı açıklaması ile beraber internetten satışının gerçekleştirilebileceğini savunmuş, internetten satışlardaki bu kısıtlama mahkeme tarafından kabul görmüştür.

Bu sebeple tüketici progresif gözlük satın alırken aynı zamanda bu ürün ile ilgili hangi muhtemel sınırlamaların mevcut olduğu konusunda muallakta bırakılmamalıdır. Truckenbrod ise şunu tavsiye ediyor; “Uyumlu bir gözlüğe ihtiyacı olan tüketiciler online alışverişin dışında tutulmalı ve uzman olarak gözlükçüleri mahallinde ziyaret etmelidir.”

Her türlü gözlük satışlarının ve montajının tamamen internet üzerinden satılması yönünde Avrupa kıtasında zincirler tarafından yapılan yaygın çalışmalar mevcuttur. Almanya’daki federal mahkeme kararı; internet üzerinden satış gayretlerinin göz ve görme sağlığı için uygun olmadığını göstermesi açısından son derece önemli bir emsal olmuştur.

Gözlük çağdaş bir toplum inşa etmenin anahtarıdır. Her hangi bir emtia gibi değerlendirilerek internet üzerinden satışı ve reklamı ülkemizde yasaktır.

Taylan KÜÇÜKER

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu

Eğitim ve Mevzuat Komisyonu Başkanı

ALMAN FEDERAL MAHKEME KARARINA GÖRE İNTERNETTEN SATIN ALINAN OPTİK ÜRÜNLERDE “GÖZLÜKÇÜ KALİTESİ” MEVCUT DEĞİLDİR.
 
Federal Alman Mahkeme (BGH) tarafından alınan karara göre internetten gözlük satışı yapan satıcıların mağazada perakende satış yapan optisyenlik müesseseleri gibi davranarak “gözlükçü kalitesinde” satış yaptıklarını iddia ederek reklam yapmaları hukuka aykırı bulunmuştur. Bundan önce de Merkezi Gözlükçüler ve Optometrikçiler Birliği (ZVA), progresif gözlüklerin ancak taşıyacakları uyarı açıklaması ile beraber internetten satışının gerçekleştirilebileceğini savunmuş, internetten satışlardaki bu kısıtlama mahkeme tarafından kabul görmüştür.
 
Schleswig-Holstein İstinaf Mahkemesi, internet kanalıyla progresif gözlük satışı yapan firmaların, Eylül 2014’ten itibaren, bu ürünlerin üzerine tüketicilerin ürünü karayolu trafiğinde sınırlı biçimde kullanabileceklerine dair uyarı ibaresi yerleştirmesi gerektiğine hükmetmişti. Federal Mahkeme ise 3 Kasım 2016 tarihli kararında İstinaf Mahkemesinin haklı gerekçesini teyit etmiş, bununla da kalmayarak “gözlükçü kalitesinde Premium Progresif Cam” ibaresinin internetten gözlük satışlarında kullanılamayacağını da kararına eklemiştir. İstinaf Mahkemesi kararının gerekçesini de dayanak alan Federal Mahkeme kararı, karayolu trafiğinde etkili görüş garantisi dahi verilemeyen internet ortamının, gözlükçü kalitesini tüketicilere vaat etmesinin aldatıcı olabileceği kanısına dayanmaktadır.
 
Karlsruhe’li hâkime göre, tüketici “Gözlükçü Kalitesinde” ibaresi ile kastedilmek istenen, perakende satış yapan bir optisyeni işaret etmekte ve gözlükçünün usulüne uygun verdiği bu hizmetin kalitesini teyit etmektedir. Oysa internetten satılan optik ürünlerinde bu hizmet mevcut olmamakta, dolayısıyla kalite ibaresi internetten satılan ürünlerin reklamında yahut satışında ne doğrudan ne de dolaylı olarak yer alma imkânı bulmaktadır.
 
ZVA (Merkezi Gözlükçüler ve Optometrikçiler Birliği) Başkanı Thomas Truckenbrod’ın da açıkladığı gibi, esasında bu hizmet internet üzerinden online olarak verilemez. Truckenbrod’a göre; “Bir progresif gözlüğün uygunluğundan emin olmak için, belirli parametrelerin çok hassas bir şekilde tespit edilmesi ve tespit edilen bu parametrelerin gözlük üretiminde mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Fakat internetten bir gözlük satın alınması durumunda bu mümkün olmaz çünkü bu durumda müşteri ile doğrudan temas kurulmamaktadır…”
 
Bu sebeple tüketici progresif gözlük satın alırken aynı zamanda bu ürün ile ilgili hangi muhtemel sınırlamaların mevcut olduğu konusunda muallakta bırakılmamalıdır. Truckenbrod ise şunu tavsiye ediyor; “Uyumlu bir gözlüğe ihtiyacı olan tüketiciler online alışverişin dışında tutulmalı ve uzman olarak gözlükçüleri mahallinde ziyaret etmelidir.”
  
Avukat Suat ŞİMŞEK

Yeminli Tercüme bürosunun yaptığı tercüme aşağıda sunulmuştur.
 
Federal Mahkeme Kararı İnternette “Gözlükçü Kalitesi” Mümkün Değil
 
Federal mahkeme (BGH) tarafından alınan bir karara göre, online gözlük (e-ticaret)satıcılarının gelecekte “gözlükçü kalitesinde” ibaresini kullanarak reklam yapmaları Hukuka uygun bulunmamıştır. Daha önce merkezi gözlükçüler ve optometristler Birliği (ZVA) mahkeme huzurunda internetten satılan progresif gözlüklerin bir uyarı açıklaması ile donatılması gerektiğini zorla kabul ettirmişti,Schleswig-Holstein istinaf mahkemesi tarafından alınan bir karara istinaden, internet kanalıyla progresif gözlük satanlar 2014 yılı Eylül ayının sonlarından beri müşterilerini kara yolu trafiğinde sınırlı kullanılabilirlik özelliğine sahip olduklarını açıklamakla yükümlüdürler. BGH bunu şimdi yayınlanan 3 Kasım 2016 tarihli kararında bir defa daha açıkça tasdik etti: İnternet gözlükleri karayolu trafiğinde kullanılmadan önce uyarıda bulunmak gerekiyorsa, gözlük reklamı “gözlükçü kalitesinde premium progresif cam” ibaresi kullanılarak yapılamaz. Karlsruhe’li hakim böyle diyor. Çünkü tüketici “gözlükçü kalitesinde” ibaresi ile perakende satış alanında faaliyet gösteren bir gözlükçünün verdiği usulüne uygun hizmet düşüncesini birbiriyle bağdaştırıyormuş.
 
ZVA Başkanı Thomas Truckenbrod’ın da açıkladığı gibi, gerçekte bu hizmet online olarak verilemez: “Bir progresif gözlüğün uygunluğundan emin olmak için, belirli parametrelerin çok hassas bir şekilde tespit edilmesi ve tespit edilen bu parametrelerin gözlük üretiminde mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Fakat internette bir gözlük satın alınması durumunda bu mümkün olmaz, çünkü bu durumda müşteri ile doğrudan temas kurulmamaktadır. .”

Bu nedenle tüketici progresif gözlük satın alırken aynı zamanda bu ürün ile ilgili hangi muhtemel sınırlamaların olduğu konusunda muallakta bırakılmamalıdır. Truckenbrod şunu tavsiye ediyor: “Uyumlu bir gözlüğe ihtiyacı olan müşteriler, online alış verişin dışında tutulmalı ve uzman olarak gözlükçüleri mahallinde ziyaret etmelidir.”
  
Orijinal Almanca Metnin Bulunduğu Link:
http://www.zva.de/news/bgh-urteil-%E2%80%9Eoptiker-qualit%C3%A4t%E2%80%9C-im-internet-nicht-m%C3%B6glich
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.