Türkiye’de Optik Sektörünün Yerel Kanatta Büyümesi İçin Çalışmalarımız

Herkesin kendi elindeki yatırımları elden çıkarıp paraya dönüştürdüğü dönemde biz ciddi bir risk aldık.

Türkiye’de Optik Sektörünün Yerel Kanatta Büyümesi İçin Çalışmalarımız
19 Haziran 2019 Çarşamba 10:48

Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı H. Erol Harbi tarafından kaleme alınan haberimizin 4. ve son bölümünün konusu Türkiye'de Optik sektörünün yerel kanatta büyümesi için yaptığımız çalışmalar, Sağlık Bakanlığı'nda lobi çalışmalarımız,  STK ve Kooperatiflere verdiğimiz destekler, Güç Birliği hattımız, Türk Optisyen Gözlükçüler Oda ve Birlik kuruluşuna destek amacı ile düzenlediğimiz anketimiz konuları yer alıyor, dikkatinize sunuyoruz.

Yazının 1. Bölümünü bu linkten okuyabilirsiniz: BİZ OPTİK SEKTÖRÜ İÇİN NELER YAPTIK-1

Yazının 2. Bölümünü bu linkten okuyabilirsiniz: İNTERNETTEN YAPILAN SATIŞLAR İLE MÜCADELE

Yazının 3. Bölümünü bu linkten okuyabilirsiniz: TÜRKİYE’DE OFTALMİK CAM PAZARINA KATKILARIMIZ

Konu IV:
TÜRKİYE’DE OPTİK SEKTÖRÜNÜN YEREL KANATTA BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ.

Bizim pazardaki çalışma alanımız yerel alan. Biz yalnızca yerel bağımsız optisyenlik müesseseleri ile çalışıyor, onlarla alışveriş yapıyoruz. Doğal olarak tüm gücümüzü yerel optisyenlik müesseselerinin gelişmesine yönlendiriyoruz. Elbette ki işin ticari yanı bunu gerektiriyor. Ancak bizim için yerli ve milli olma ruhunun getirdiği bir de idealist tarafı var tabii ki.

“Yerli ve milli” oluşumuzla ilgili yazılarımıza da kinayeli yaklaşımlar olduğunu biliyoruz. Ama açıkçası bundan hiç etkilenmiyoruz. Çünkü söylediğimiz şeyle yaptığımız şey aynı olduğu için bu duruşumuzun çok tutarlı olduğu herkesçe bilinmekte ve samimi olduğumuz da anlaşılmaktadır. Nasıl mı? Çok basit bir cevapla bunu açıklayabilirim. Yerli yatırımları satın alarak büyüyen yabancı firmalardan Opak Lens’i satın almak için gelen tekliflere fiyat bile öğrenmeyi istemeden reddettik. Tam tersine ne yaptık? Türkiye’nin önde gelen Türk cam fabrikalarından Akay Optik’e yatırım yaptık. Herkesin kendi elindeki yatırımları elden çıkarıp paraya dönüştürdüğü dönemde biz ciddi bir risk aldık. Ticaretin gelişimi için yaptığımız stratejik atılımlarımızı yok saymıyoruz, ama beraberinde yerli ve milli olmanın haklı gururunu da duyuyoruz.

Öte yandan, nedeni ticaret de olsa, yerli ve milli olma ideali de olsa ilkemiz KAZAN-KAZANDIR’dır. Ve biz 15 yıldır, kazanıp kazandığımızı yatırıma dönüştürüyoruz ve kazanırken yerel bağımsız optisyenlik müesseselerine de kazandırarak yerli kanatta topyekün büyümeyi sağlıyoruz.

Bunun için yaptıklarımızı sıralamak gerekirse;

 • Konu 1: Türkiye’de Kontak Lens Pazarının Gelişmesine Katkılarımız
 • Konu 2: Internette Yasal Olmayan Kontak Lens Siteleri İle Mücadelemiz
 • Konu 3: Türkiye’de Oftalmik Cam Pazarına Katkılarımız

başlıkları altında yazan her şeydir diyebiliriz.

Bunlara ek olarak yerel bağımsız optisyenlik müesseselerinin yerel kanatta güçlü olabilmeleri için birlikte hareket etmelerinin önemini biliyoruz. Bu anlamda yaptıklarımız da şunlardır:

 1. SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA LOBİ ÇALIŞMALARIMIZ
  • Şirketimiz kurulduğundan bu yana sektörümüzü ilgilendiren her konunun bizzat içinde olduk. Yasalara ve işimize saygımız dolayısıyla her zaman 5193 sayılı “Optisyenlik Hakkında Kanun” kapsamındaki yönetmeliğimize uygun hareket ettik. Bununla ilgili yanlış davranışları uyardık, ısrarlı yanlış davranışlarda yasal yollara başvurduk.
  • İşlerimizle ilgili yurtiçi, yurtdışı gelişmeleri takip ettik. Biz sağlık işi yapıyoruz. Bu anlamda bizim için toplumun ve fertlerin sağlığının her zaman için ticaretten önce geldiğini her vesile ile söylerim. Bu noktada sektör olarak geliştirilecek noktalar gördüğümüzde de bunu her zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bakanlığı’na bilgi olarak sunduk ve görüş bildirdik. Bu çalışmalarda da her zaman sağlık ve yerel bağımsız optisyenlik müesseselerinin avantajları olmak üzere iki öncelikten hareket ettik.  Birçok konuda yapılan düzenlemelerin, bizim yerel bağımsız optisyenlik müesseselerinden aldığımız ihtiyaçlar için geliştirilen çözümleri önermemizle gerçekleşmiş olduğunu sevinerek söyleyebilirim.
 2. STK ve KOOPERATİFLERE DESTEK VERMEK.
  • Opak Lens olarak yaptığımız her seminerde, tüm ziyaretlerimizde, her zaman optisyenlik müesseselerine yabancı sermayeli devler karşısında güçlü durmanın tek yolunun birlik olduğunu dile getirmekteyiz.
   • Bu kapsamda yıllardır Sivil Toplum Kuruluşları’yla hareket etmeleri gerektiğini,  kendi bölgelerindeki ve Türkiye genelindeki derneklere üye olup, etkin şekilde toplantılara katılmaları gerektiğini öneriyoruz.
   • Kooperatifleşmenin önemine vurgu yapıp, kooperatiflerin kar gütmeden üyelerine kazandıran bir sistem olduğunu vurguluyoruz.
  • Yıllar boyunca birçok derneğe ve kooperatife maddi sponsorluk desteği verdik. Bunun yanında sektörce tanınmaları için maddi, manevi desteklerimiz oldu. Bir kısmına Sağlık Bakanlığı’nda toplantılara katılabilmeleri için destekte bulunduk. Bir kısmının kendilerini tanıtmaları için dijital ve seminer ortamlarında bulunmalarını sağladık.
   • Bu STK ve kooperatifler yerli üretici ve yerli marka temsilcilerini öne çıkarsın ve yerli kanadı bir arada tutsunlar diye yaptığımız bu destekler maalesef bazı STK ve kooperatif yöneticilerinin şahsi kazanımlarını ön planda tuttuğunun anlaşılmasıyla son buldu.
   • Bu yapılar altında birçok güvenilir isim ve sektör mensubu bulunmaktadır. Ancak maalesef ki yöneticilerden bazılarının yanlış davranışları tüm yapıların sarsılmasına neden olmaktadır.
   • Bu konuda yerel bağımsız optisyenlik müesseselerinin çok dikkatli olmalarını, muhakkak bilfiil STK’ların çalışmalarını kontrol etmeleri ve yabancı ürün tedarikçilerinin satış alanı haline gelmiş ortamların uzun vadede kendilerine değil, perakendede kendilerine rakip olabilecek firmalara yarayacağını bugünde fark etmeleri önemlidir.
 3. GÜÇ BİRLİĞİ HATTI
  • 2018 Ekim ayından başlayarak Opak Lens Güç Birliği Hattı hizmete alınmıştır. Yerel bağımsız optisyenlik müesseseleri, bölgelerinde tespit ettikleri ya da zorlu bir durumda kaldıkları mesleki ve sektörü ilgilendiren sorunları bu hatta bildirebilmektedirler. Opak Lens Güç Birliği Hattı yasal değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Bu hatta başvuran kişilere Güç Birliği Danışmanları nasıl bir yol izleyecekleri hakkında bilgi vermekte ve gerekli adımları tanımlamakta ve bu adımlar sırasında yol boyunca başvuran kişinin yanında olmaktadır.
  • Bu hatta destek veren çalışma grubu içinde şirketin çeşitli departmanlarından yönetici ve çalışanlar yer almaktadır. Görev tanımları içinde sektörel dinamikleri takip etmek, Sağlık Bakanlığı regülasyonları kapsamındaki uygulamaları yürütmek, Ürün Takip Sistemi çalışmalarını organize etmek, mali yönetmelikleri takip etmek, müşteri şikayetlerini yönetmek, sosyal medyada sektörel gelişme ve şikayetleri incelemek, yasal sorunları saptamak, incelemek ve yürütmekle ilgili işler bulunan ve konusunda sertifikalı çalışanların yanı sıra aralarında avukat, mali müşavir ve optisyen gibi mesleki ünvanlara sahip kişilerin de bulunduğu bu çalışma grubu 12 kişiden oluşur.
  • Opak Lens Güç Birliği Hattı, şahsi olmayan, optik sektörüyle ilgili tüm sorunlu konularda yerel bağımsız optisyenlik müesseselerine danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Güç Birliği Hattının ilgilendiği konular aşağıdaki gibidir.
   • Yabancı sermayeli global mağazaların yürüttüğü Reklam ve Tanıtım yönetmeliklerine aykırı çalışmalar.
   • Gözlük ve kontak lensi karalayıcı şekilde hazırlanmış, reklam yönetmeliklerine aykırı uygulanan lasik göz ameliyatı reklam ve tanıtımları.
   • İşportada satılan gözlükler.
   • Yasal olmadığı halde internetten, hastanelerden, doktorlardan yapılan kontak lens satışları. İnternette online satış yapan sitelerin arka planında bir optisyenlik müessesesi olduğu tespit edildiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ceza kanun gereği o müessesenin mesul müdürüne kesilmektedir. Geçmişte yeni optisyenlik bölümü mezunlarının bu şekilde işe alınarak, konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları için meslekten mene kadar varan cezalara çarptırılarak mağdur oldukları vak’alar yaşanmıştır. Bu ve benzeri mağduriyet durumları.
   • Sahte ürün tespiti ya da şüphesi.
   • Haksız şekilde Sivil Toplum Kuruluşlarından ve kooperatiflerden ihraç edilme.
   • Tuzak kurulmak suretiyle karalanan optisyenlik müesseseleri.
   • Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve bilhassa denetim yapan memurların yorum yaparak biz optisyen ve gözlükçülerin mağdur olmasına sebep olan çeşitli durumlar.
   • İçinde bulunduğu resmi veya Sivil Toplum Kuruluşu kimliğini kendi şahsi çıkarı için kullanmak suretiyle; çeşitli nedenler öne sürerek, ticari alışveriş dışında optisyenlik müesseselerin kazancı üzerinden kendilerine pay yaratmak isteyen, kendi şahsi çıkarına para, ürün veya hizmet talebinde bulunan kişilerin olması.
   • ÜTS gibi sistemlerde ürünle ilgili yaşanan sorunlar.
   • Optisyenlik Hakkında Kanun’un yönetmeliklerine uymayan yasa dışı her türlü konu.
  • Buna ek olarak Opak Lens bünyesinde sosyal medya taramaları da düzenli yapılarak, yasa dışı reklamlar ve şikayet siteleri de sürekli izlenmektedir.  Bu şikayetler genel olarak internette yapılan yasa dışı online kontak lens satışlarıyla ve zaman zaman da ürünlerle ilgilidir. Ancak optisyenlik müesseselerinde yaşanan olumsuzluklar ancak birçok kere tekrarlandığında sektör tarafından duyulabilmektedir ve o zamana kadar da birçok optisyenlik müessesesi zarar görmektedir. Halbuki olumsuzlukların yaşandığı anda hemen yasal tepki verilmesi, benzer birçok olayın önlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda bu Güç Birliği Hattı, sektörümüzün yasalar çerçevesinde güvenli büyümesine olanak sağlamaktadır.
 4. TÜRK OPTİSYEN GÖZLÜKÇÜLER ODA VE BİRLİK KURULUŞUNA DESTEK ANKETİ.
  • Türk Optisyen Gözlükçüler Oda ve Birlik Kurumu şu anki gündemimizde önemli bir yer tutmaktadır ve her gözlükçü ve optisyen bu konuya bireysel olarak ilgi göstermeli ve katkıda bulunmalıdır. Kurulması planlanan Oda ve Birlik, optik sektörünün şu anki yapısını koruyacak, her kesimi şu andaki mevcut durumuyla temsil edecek bir yapıda olmalıdır ve sektörün ileriye doğru gelişimini öncelikle ülkemizin, halkımızın ve sektörümüzün yararına yerel kanatta büyüme sağlayarak gerçekleştirmelidir. Türk Optisyen Gözlükçüler Oda ve Birlik yapısının bu tanıma uygun şekilde kurulması konusunda yapılan çalışmaları her zaman destekledik.
  • Geçici Oda ve Birlik yönetiminin çalışmalarının paralelinde Optik Gazete platformunu duyuru için kullanarak, Oda ve Birlik seçimlerinde oy kullanacak gözlükçü ve optisyenlerin beklentilerini öğrenmek üzere kapsamlı bir anket çalışması yürüttük. Bu çalışmada tüm Opak Lens saha ekibini bu işe kanalize ederek, sektör mensuplarının imzalı anket formlarını doldurarak kendi adaylarını bildirmelerini istedik. Bu sonuçları şeffaf bir biçimde Optik Gazete’den duyurduk. Bu çalışma ile çalışmanın demokratik bir şekilde yürütülmesine ışık tuttuk.

Siz ne yaptınız diye soranlara aklımıza gelenleri sıraladık. (Mutlaka atladıklarımız da olmuştur.) Tek başımıza mı? Hayır. Yerel bağımsız optisyenlik mağazalarımızın desteğiyle yaptık. Siz bizi benimsemeseniz, bizim yaptıklarımızı görüp, faydasını anlayıp bizden alışveriş yapmasanız bunları yapabilme şansımız yoktu. Her vesileyle dile getirdiğim gibi bu vesileyle sizlere bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sağolun, varolun.

Kalın sağlıcakla,

H. Erol Harbi

Yönetim Kurulu Başkanı
Opak Lens A.Ş.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çağlar görgün optik - 2 yıl önce
Teşekkürler opaklens ailesi. Her konuda sizlerleyiz