Yeni Ehliyetler İçin Önemli Bilgiler

Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca yaklaşık 24 milyon ehliyet yenileriyle değiştirilecek.

Yeni Ehliyetler İçin Önemli Bilgiler
16 Ocak 2016 Cumartesi 10:22

 Yeni düzenlemelerle gelen Ehliyet Sistemi 2015 yılı itibari ile değişiyor. 01.01.2016 – 31.12.2020 tarihleri arasında tüm sürücü belgeleri uluslararası standartlara uygun olarak yenilenecek.

Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlar, 01.01.2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.

Gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra randevu sisteminden başvuru yaparak herhangi bir trafik tescil kuruluşundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-mail adresinin bulunması gerekmektedir. Formda istenen bilgiler eksik veya yanlış girildiğinde başvuru iptal edilecektir.

Eski Tip Sürücü Belgesinin Değiştirilmesi

1) Eski sürücü belgesi

2) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

3) Sürücü sağlık raporu

4) 15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya bankalara yatırıldığına dair makbuz

5) 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik bir vesikalık fotoğraf)

6) Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte 1 Ocak’tan itibaren yeni ehliyetler için sürücülerden istenecek olan belgeler ve sürücü olur sağlık raporu nasıl ve nereden alınır detaylar haberimizde.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren mevcut ehliyetler, yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek. Bu değişiklik için vatandaştan, 15 lira belge bedeli, 1 biyometrik fotoğraf, parmak izi ile ‘sürücü olur’ sağlık raporu istenecek.

Yeni sürücü belgeleri, uluslararası standartlara sahip olduğu için diğer ülkelerde de kullanılabilecek.

Yeni Tip Ehliyetler için İstenen Belgeler

“Tek hekimden alınan ‘Sürücü olur’ sağlık raporu, 1 biyometrik fotoğraf, parmak izi, sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ile hizmet bedeli olan 15 liranın anlaşmalı bankalara yatırıldığını gösteren ödendi belgesi.”

Vatandaşlar bu belgelerle emniyet müdürlüklerinin trafik tescil şube müdürlüklerine başvuracak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016’dan itibaren değiştirilmeye başlanacak. Bu kapsamda mevcut sürücü belgeleri 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek. Yeni sürücü belgeleri, uluslararası standartlara sahip olduğu için diğer ülkelerde de kullanılabilecek.

Renk körleri herhangi bir şart aranmadan, tek gözü olan ya da tek gözüyle görenler de belirli koşulları taşımaları halinde sürücü belgesi sahibi olabilecek.

Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen ya da uzman hekimler tarafından yapılacak ve rapor düzenlenecek. Usulüne uygun olmadığı tespit edilen raporlar geçersiz sayılacak ve o muayeneyi yapan hekim bir daha sağlık raporu veremeyecek, hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da rapor verilebilecek. İki gözü olanlarda bir gözün görmesi 10´da 2´den aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 20´de 10 olanlar (A1), (A2), (B), (F) ve (H) sınıfı, bir gözün görmesi 10´da 6´dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 20´de 14 olanlar (C), (D), (E) ve (G) sınıfı ehliyet sahibi olabilecek.

Bu şartlara sahip olmayanlar, görme sorununu gözlük ya da lensle gidermesi halinde, araç kullanırken bunları kullanması şartıyla ehliyet alabilecek. Renk körleri, herhangi bir şart aranmadan ehliyet alabilecek. Gece körlüğü olanlar gün doğumundan bir saat önce, gün batımından bir saat sonra araç kullanabilecek.

Tek Gözü Olanlar

Tek gözü (monoküler) olan ya da tek gözüyle görenler de belirli koşulları taşımaları halinde sürücü belgesi sahibi olabilecek. Bu kişilerde, görme gücünün 10´da 10 olması, yatay görüş alanının 120 dereceden daha az olmaması şartları aranacak.

Hayatının herhangi bir döneminde tek gözlü durumuna gelenler, olayın üzerinden en az 1 yıllık adaptasyon süreci geçtikten sonra ve 120 dereceden daha az olmamak koşuluyla görüş alanına sahip olduğu saptanırsa sürücü belgesi alabilecek.

Monoküler kişiler (A1), (A2), (B) ve (F) sınıfı sürücü belgesi alabilecek, ticari araç kullanamayacak. Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılacak. Monoküler olanların kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunacak, arka camın sağ ve sol üst köşelerine bu durumlarını gösteren işaret yapıştırılacak.

Monoküler sürücüler, gün batımından bir saat sonrasıyla gün doğumundan bir saat öncesi arasında kalan gece diliminde araç kullanamayacak.

Bu kişilerin kullanacakları araçların azami hızı yerleşim yerinde 50 kilometre olacak. Yerleşim yeri dışında Karayolları Trafik Yönetmeliği´nde belirtilen hız sınırından 10 kilometre düşük hız yapılacak.

Monoküler sürücüler her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu alacak. Yatay düzlemde her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az olanlar sürücü belgesi sahibi olamayacak. İki gözden herhangi birinde 120 dereceden az görme alanı olanlara monoküler sürücü belgesi verilecek.

Göz kaslarındaki bozukluk nedeniyle her iki gözünde tam pizotisi (göz kapağının düşmesi) olanlar sürücü belgesi alamayacak. Tek taraflı pitozisi olup pupili kapalı kişiler, monoküler gibi işlem görecek. Ameliyatla durumunu düzeltenler, görme derecelerine ilişkin şartları yerine getirirlerse, ehliyet alabilecek.

Paralitik şaşı (felce bağlı göz kaslarının çalışmaması) ya da diplopi (çift görme) olanlar, görme dereceleri ne olursa olsun ehliyet sahibi olamayacak. Monokülerler dahil, diplopi tanısı konulan sürücünün belgesine de el konulacak. (A1), (A2), (B), (F) ve (H) sınıfı için özellikli gözlükler veya kapama ile diplopi kontrol edilebiliyor ve sürücü sürme işlemi sırasında bunlara dikkat edebiliyorsa, 9 ay sonra kapama için monokülarite kriterine uymak koşulu ile ilgili merkez görüşü alınarak sürmeye devam edebilecek.

Tüm sınıf ehliyetler için tıbbi destek alınarak iyi bir fonksiyonel adaptasyon ve rehabilitasyon sağlanmışsa, durağan olan 9 aylık ya da daha fazla süreli diplopide, bu sürenin sonunda sürüşe izin verilebilecek.

Diplopi geçmiyor veya rehabilite edilemiyorsa (C), (D), (E) ve (G) sınıfı ehliyet sahiplerine sürüş izni verilmeyecek. Bir gözün kapatılarak araç kullanılması bu grup için geçerli olmayacak.

Görmeyi zamanla azaltabilecek hastalıklarda görme durumu şartlara uysa dahi, sürücü muayenesi yılda 1 kez tekrarlanacak.

Yönetmeliğe göre, ağır şeker hastalarına, organ nakli yapılanlara, kalp yetmezliği ve kapak hastalığı olanlara, organ yetmezliği bulunanlara sürücü belgesi verilmeyecek. Hipertansiyonu 200/120 mmHg´nin üzerinde olan (A) ve (B) sınıfı dışındaki ehliyet sınıfı adayları sürücü belgesi alamayacak.

İşitme

İşitme cihazı kullananlar, (A1), (A2), (C), (D), (E), (G) sınıfı sürücü belgesi alamayacaklar. İşitme cihazı kullandıkları halde (B) sınıfı sürücü belgesi alanlar, ticari araç kullanmayacak.

Bedenen ve ruhen sağlam, görme derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan işitme ve konuşma engellilere, ticari olmamak koşuluyla sadece otomobil kullanmak üzere (H) sınıfı sürücü belgesi verilebilecek.

Bunların kullandıkları aracın arka camının sol ve sağ üst köşelerine işitme ve konuşma engelli olduklarını belirleyen işaretler yapıştırılacak ve araçlar, yeterince dikiz aynaları ile donatılacak.

Labirent fonksiyonunu bozacak kulak burun boğaz hastalığı bulunanlara, sürücü belgesi verilmeyecek. Baş dönmesi nedeni olabilecek hastalıklardan herhangi biri teşhis edilirse hekim kanaatine göre 6 ya da 12 ay sonra ehliyet verilecek.

Ortopedik Sorunu Olanlar

Kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını yüzde 50´den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıklarında ve lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini yüzde 75´den fazla engelleyen durumlarda sürücü belgesi verilmeyecek.

Bunun yanında her iki omuz, dirsek, kalça ve diz artrodezinde (eklemin birleşmesi, yapışması) veya fonksiyonel olmayan ankilozlarda (eklemin hareket etmemesi) ehliyet sahibi olunamayacak. Ancak simetrik büyük ve eklemlerin ve aynı taraf diz, kalça, omuz, dirsek eklemlerinin fonksiyonel ankiloz ve artrodezlerinde, ortopedi ve travmatoloji ya da fizik tedavi rehabilitasyon uzmanının raporu ile (H) sınıfı sürücü belgesi verilebilecek.

El eklemleriyle ilgili hastalıklarda ya da parmak noksanlıklarında uzman hekim raporlarına göre karar verilecek. Her özürlü için kullanılacak özel tertibatlı araç, ortopedi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu heyetçe tanımlanacak.

Alkol Bağımlılarına Ehliyet Yok

Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenlere sürücü belgesi verilmeyecek. Geçmişte alkol bağımlılığı olanlar belirgin bir dönem alkol almadıklarını kanıtladıklarında bağımlılık konusunda uzman hekimin fikri ve düzenli tıbbi kontrollerle (B) sınıfı sürücü belgesi alabilecek.

Psikotrop (uyuşturucu madde) maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar sürücü belgesi alamayacak.

Yönetmeliğe göre, araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri arasından ceset torbası çıkartılırken, diğer malzemeler, 2 adet büyük sargı bezi, 1 kutu hidrofil gaz steril, 3 adet üçgen sargı, flaster, alüminyum yanık örtüsü, 2 çift eldiven, el feneri, makas, yara bandı, esmark bandajı, turnike, çengelli iğne, antiseptik solüsyon olarak sıralandı.

Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan sürücüler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´nun ilgili hükümlerine göre cazalandırılacak. Ayrıca, yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülükleri uymayan sürücüler araç kullanmaktan men edilecek.

Sürücü Belgemin Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

Otomobil Ehliyeti 10 Yılda Bir Değişecek

Yeni tip sürüsü belgeleri, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici sınıfları için 5 yıl; motosiklet, otomobil, traktör ve iş makinesi sınıfları için 10 yıl geçerli olacak. Ehliyetler, bu sürenin sonunda, sürücü sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden düzenlenecek. İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler.

Yeni tip ehliyetler tek basım merkezinde basılıp sürücülerin adresine postayla gönderilecek. Yeni tip sürüsü belgeleri, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici sınıfları için 5 yıl, motosiklet, otomobil, traktör ve iş makinesi sınıfları için 10 yıl geçerli olacak. Ehliyetler, bu sürenin sonunda, sürücü sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden düzenlenecek. İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecekler.

Ehliyet sisteminde son yapılan düzenlemelere göre 9 Mayıs 2013’ten önce alınmış sürücü sertifikalarının 29 Mayıs 2015’e kadar sürücü belgesine dönüştürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde belirtilen tarihlerin dışında ehliyet iptal olabiliyor. Yani 29 Mayıs 2015’e kadar belirtilen tarih öncesinde ehliyet alanlar bu ehliyetlerini sürücü belgesine dönüştürmezse elinde ki belge geçerli sayılmayacak.

17 Sınıf Olacak

9 sınıftan oluşan mevcut sürücü belgelerinin aksine yeni tip sürücü belgesi 17 sınıftan oluşacak. Otomobil ve kamyonet kullanmak için B, kamyon ve çekici kullanmak için C, minibüs kullanmak için D1, minibüs ve otobüs kullanmak için D sınıfı ehliyete ihtiyaç duyulacak. Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar F, iş makinesi kullanacaklar ise G sınıfı sürücü belgesi alacaklar. B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen römork içeren birleşik araçları kullanmak içi “BE” sınıfı ehliyet istenecek.

Azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramın üzerinde olan ve 7 bin 500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekiciler için C1 sınıfı ehliyet gerekecek. C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçlar için “CE” sınıfı ehliyet istenecek.

İki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletler için M, silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosiklet ile gücü 15 kilovatı geçmeyen 3 tekerlekli motosikletler için A1 sınıfı ehliyet gerekecek.

Nüfus Müdürlükleri Yetkili

Meclis’te bekleyen yeni yasa tasarısı ile ehliyet verme işlemleri 1 yıl içinde Emniyet Genel Müdürlüğü yetkisinden alınarak nüfus müdürlüklerine devredilecek. Ancak hükümet isterse bu süreyi uzatabilecek.

Yeni ehliyet için kullanılacak biyometri resim nedir?

Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir. Özetle, biyometri kişinin ölçülebilir biyolojik izlerini ifade etmektedir.

Yeni tip ehliyetlerde pasaportlarda olduğu gibi yüz, parmak izi ve göz bebeği olmak üzere üç tür biyometrik verinin kullanılması mümkündür. Bunlardan göz bebeği biyometrisine dünyada henüz geçilmemiş olmakla birlikte bazı ülkeler tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Ehliyette Kulanılacak biyometrik fotoğraf nedir? yeni ehliyetler için nerede biyometrik fotoğraf çektirebilir?

Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve Makinede Okunabilen Seyahat Belgelerinde kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.

Aşağıda örnekli resimlerle açıklanan özellikte olması şartıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından istenilen vesikalık fotoğraf ebatı 50 mm x 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır

Farklı ebatlarda ve fonlarda fotoğraf getirilmesi halinde başvuru tamamlanamamakta veya başvuru tamamlansa bile bu pasaportlar tanzim sırasında kalite kontrolden geçemediği için iptal edilebilmekte, bu durumda da yeniden başvurmanız gerekebilmektedir.

Bu nedenle, çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğrafların 35 mm x 45 mm ebadında kesilmemesi hususunun fotoğrafçılara muhakkak hatırlatılması gerekmektedir.

Tüm fotoğrafçılarda biyometrik vesikalık çektirmek mümkündür.En düşük biyometrik fotoğraf çekimi 10 TL

Yeni Ehliyetler Uluslararası Kullanıma Uygun Olacak

İçişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016’dan itibaren değiştirilmeye başlanacak. Mevcut sürücü belgeleri 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek. Yeni sürücü belgeleri, uluslararası standartlara sahip olduğu için diğer ülkelerde de kullanılabilecek.

Yeni ehliyet için gerekli belgeler

  • Tek hekimden alınan ‘Sürücü olur’ sağlık raporu.
  • 1 biyometrik fotoğraf.
  • Parmak izi.
  • Harç bedeli olan 15 liranın anlaşmalı bankalara yatırıldığını gösteren dekont.

Vatandaşlar bu belgelerle emniyet müdürlüklerinin trafik tescil şube müdürlüklerine başvuracak. Yeni tip ehliyetler basıldıktan sonra sürücülerin adresine postayla gönderilecek.

 

Yeni Sürücü Belgesi Başvuru Ve Teslim Şartları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sürücü Belgemi Değiştirmek İçin Nasıl Başvurabilirim?

Gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra randevu sisteminden başvuru yaparak herhangi bir trafik tescil kuruluşundan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-mail adresinin bulunması gerekmektedir. Formda istenen bilgiler eksik veya yanlış girildiğinde başvuru iptal edilecektir.

Yeni Sürücü Belgeleri İçin Kaç tane fotoğraf gerekiyor?

5X6 EBATINDA ARKA FON BEYAZ OLACAK ŞEKİLDE BİOMETRİK BİR VESİKALİK FOTOĞRAF İSTENMEKTEDİR.

Yeni Sürücü Belgesi Başvuru İşlemleri Ne Kadar Sürmektedir?

Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10 dakika içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

Yeni Sürücü Belgemi Nasıl Teslim Alırım?

Herhangi bir trafik kuruluşuna yapacağınız müracaat sonrasında sürücü belgeniz düzenlenerek müracaatta beyan ettiğiniz adresinize gönderilecektir.

Sürücü Belgemi teslim alırken Kargo Ücreti Ödeyecek miyim?

PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

Yeni sürücü belgesi başvurudan Kaç Gün sonra Teslim Edilir?

Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

Yeni Sürücü belgemi Bir Yakınım teslim alabilir mi?

Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Yeni sürücü Belgemi Kaybettim Ne Yapmalıyım?

Kaybettiğinizi bildirdiğiniz sürücü belgenizin başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi ve bilgisayar kayıtlarına zayi kaydının girilmesini teminen herhangi bir İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube/Büro Müdürlüğüne/Amirliğine müracaat etmeniz ve bu hususta yazılı beyanınızın alınmasını müteakip, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet bedelini (vakıf payı) ödemek suretiyle zayi ettiğiniz sürücü belgenizi yeniden çıkartmalısınız. Kayıp olan sürücü belgeniz için ayrıca kayıp ilanı verilmesi gerekmemektedir.

Yeni sürücü Belgelerinin Geçerlilik süresi Ne Kadar?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.

Yeni sürücü Belgeleri Yenileme İşleminde Yeniden Sağlık Raporu Alacak mıyım?

Evet. Sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.


Kaynak: haberdetaylari.com

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nuri cetin - 8 yıl önce
Yeni yönetmelikte 3 ay 6 ay 1 yıl 3 yıl ve 5 yılda kontrol diye bir durum var doğru mudur.
Avatar
İrfan - 7 yıl önce
Şaka gibi bu düzenlemeye göre kimse ehliyetini yenileyemez bu yasayı çıkaran hükümet yetkilileri sadece trafikte kendileri dolaşacak sanirim