Kontak Lens ve Gözlük Camına İlave Gümrük Vergisi Geldi

İlave Gümrük Vergisi kapsamında EK-1 ve Ek-2 Tablolarda GTİP belirtilen Maddelerin Listesi

Kontak Lens ve Gözlük Camına İlave Gümrük Vergisi Geldi
21 Mayıs 2020 Perşembe 11:27

İlave Gümrük Vergisi 800'den Fazla Ürüne Geldi

Resmi Gazete'nin 20 Mayıs 2020 sayısında yer alan İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar'a göre; gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen 800'den fazla ürünün ithalatından ilave gümrük vergisi alınacak.

İlave vergi getirilen ürünler arasında tıraş ve saç kesim makineleri, elektrik ve gaz sayaçları, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları yer alıyor.

Tahsil edilecek ilave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise yüzde 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

İŞTE TAM LİSTE:

İlave Gümrük Vergisi kapsamında EK-1 ve Ek-2 Tablolarda GTİP belirtilen Maddelerin Listesi:

-Kontak lensler, Camdan gözlük camları
- Projeksiyon perdeleri, şerit metreler, Ovülasyon termometresi ve diğer termometre, Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları

-Mermer ve Traverten, Ekosin, Su Mermeri, Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar
- Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) ,
- Amonyum klorür (nişadır),- Peroksisülfatlar (Sodyum,Amunyum,Potasyum),Sodyum perkarbonatlar, Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat),Ftalik anhidrit, Dioktil tereftalat,
- Model yapmaya mahsus patlar, İşaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ,
- Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları),
-Sert borular ve hortumlar: PVC duvar veya tavan kaplamaları,
-Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olan yapışkanlı yassı ürünler,
-Plastikten Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya,
-Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanları (conta, dirsek, rondela gibi) ,
-Vulkanize edilmiş kauçuktan transmisyon kolanları,
-Sırt geçirilmiş dış lastikler, Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, Dış lastikler için sırtlar ,
-Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan rodela,conta ve diğerleri, Silgiler, gemilerde çarpmayı önleyici tamponlar , 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için ve diğerleri için Kauçuk-metal bağlantılı parçalar
-Sığırların , atların, Koyunların kuzuların ve diğer hayvanların dabaklanmış veya "crust" (ara kurutmalı)post- derileri ile bunların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri ,
-Güderi rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler, metalize deri ve köseleler, Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve köse- leler,
-Tabii mantar, ve tabi mantardan eşya,
-Aglomere mantar ve aglomere mantardan eşya,
- Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar paravanlar ve diğer eşler,
-Sepetçi eşyası,
-Baskı ve yazı kağıtları,fotokopi kağıtları, kopya ve transfer kağıtları, Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonla, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar, makaralar,
-Pamuktan dikiş iplikleri, Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği , Suni filament iplikleri , Sentetik şerit ve benzerleri, Sentetik ve suni filament iplikleri ile devamsız liflerden dikiş ipliği ve diğer iplikler,
-vatka ve vatkadan mamul eşya(hidrofil pamuk, sigara filtresi),Keçeler ,
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar, Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler, Şenet, gipe ve nep iplikleri, sicimIerden, kordonlardan, iplerden veya halatlardan eşya,
-Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları , İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar,
- Amyant içerenler veya içermeyen fren balataları, yastıkları ,ve şeritler, segmanlar, diskler, rondelaları,
-Magnezit, dolomit veya kromit içeren eşya,
-silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer seramik eşya,
-Kromit , Magnezit ve Krom magnezit ateş tuğlaları,
-Seramikten inşaat tuğlaları,
-Çekme ve üfleme camlar ,
-Taşıtlar için dikiz aynaları,
-Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya ,cam gözler,
-Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri ,çelik teller,demir ve çelikten profil ve borular,demir ve çelikten inşaat ve inşaat aksamı( Köprüler , Kuleler ve pilonlar, Kapılar, pencereler, Demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ,variller, fıçılar, kutular ve benzeri kaplar ,
Demir veya çelikten mamul pirinçle kaplanmış demetlenmiş teller (toron),halat ve kablolar, Demir veya çelik tellerden mensucat ızgara, ağ ve kafeslikler; Demir veya çelikten metal depluvayye, Demir veya çelikten çapalar, filika demirleri,
-Yaprak yaylar ,- Demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan merkezi ısıtmaya mahsus radyatörler,
-Aluminyum saclar, levhalar, şeritler , Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı , aluminyum depolar, sarnıçlar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar, Alüminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri ,
- El pompaları, Beton pompaları,, Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler, Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar,
- Ekmekçilik fırınları,
-Güneş enerjili su ısıtıcıları, Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olan aksamlar,
- KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı ve bu makinaIarın siIindirleri,
-Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil),-İnsan tartan basküller ; evlerde kullanılan teraziler:
-Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar; yangın söndürme cihazları; püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
- Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları; bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar: Raylı taşıyıcı vinçler, konveyörler, Buldozerler, Greyderler, Yol silindirleri: Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler: Bunlara ait Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar, Buldozer ve angledozer bıçakları,
- Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:
-Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar ; çim ve ot biçme makina ve cihazları; -yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ,
-Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
-Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:- Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil);- kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar ,
- Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar,- Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar, -Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar,
- Karde makinaları, arama makinaları (penyöz),- Çözgü makinaları, -Dikiş makinaları
,- Su jeti kesme makinaları, Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar, -Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri,- Yatay torna tezgahları: Düz yüzey taşlama tezgahları: -Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları; metalleri kavislendirmeye, katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları ,
- Şerit testereler,
-Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar,-Elle kullanılan pnömatik aletler,
-Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:
- Kurşun kalem açma cihazları, Delgeç veya tel zımba makinaları, Banknot sayma makinası, Para bozma makineleri, - Enjeksiyon makinaları,- Tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar:
- Yol çizme makinaları, - Beton serme ve dökme makinaları, Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları, Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler , İp, halat veya kablo bükme makinaları,
- Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter akümülatörler: Kurşun-asitli diğer akümülatörler: - Traş , saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epilasyon cihazları: - Ateşleme bujileri: -Elektrikli kornalar,- Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar:- Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar:
- Kaynak veya kesme tertibatı bulunan, örtülü elektrotlar kullanılarak elle kaynak yapmaya mahsus olanlar:
-Hoparlör, Görüntü (video ) tunerleri olan Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar, ve diğerleri ile tunersiz alıcılar, -Gaz alarm cihazları,
-Devre ayırıcıları,
-Ev tipi fişler ve soketler, -Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar ampuller,- elektrik izolatörleri:- Eşya taşımaya mahsus motorIu diğer taşıtIar: Özel amaçlı motorlu taşıtlar( kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar),
-motorsikletlerin Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları ile Debriyajlar ve bunların aksam parçaları,-bisiklet aksamı( selesi, Pedalları, Gidonları, Bagaj taşıyıcıları),Eşya taşımaya mahsus diğer römork,

Kaynak: www.haberturk.com


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.