İnternetten Lens Satanlara Reklam Durdurma Cezası!

İnternetten lens satanlara reklam durdurma cezaları verilmesine karar verildi.

İnternetten Lens Satanlara Reklam Durdurma Cezası!
10 Aralık 2015 Perşembe 17:10

 Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın basın bülteninde yer alan habere göre www.lensci.com, www.lensmarket.com ve www.lensdünyası.com internet sitelerinde muhtelif markalara ait ürünlerin tanıtımlarının yapıldığı; bununla birlikte, bazı başlıklar altında hipermetrop, katarakt, renk körlüğü gibi çeşitli göz rahatsızlıkları için kullanılan lenslerin tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir. Bu internet siteleri hakkında reklam durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Reklam Kurulu Başkanlığı

 

 BASIN BÜLTENİ

 

12)

Dosya No: 2014/1526

Şikayet Edilen: Gözüm Optik Metehan AKKAYA

Şikayet Edilen Reklam: www.lensci.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

Reklam Yayın Tarihi: 28.08.2015

Yayınlandığı Mecra: İnternet

Tespitler: Kuruluşa ait www.lensci.com adresli internet sitesinin 28.08.2015 tarihli görünümünde satışa sunulan; "Aylık Lens, Günlük Lens, Gece-Gündüz Lens, Renkli Lens, Uzak-Yakın Lens, Toric Lensler, Renk Körlüğü için Lens" başlıkları altında muhtelif markalara ait lenslerin tanıtımının yapıldığı; diğer taraftan, " 2 kutu lens alana Bio True 120 ml Solüsyon Hediye.4 kutu lens alana Bio True 300 ml Solüsyon Hediye."  ifadesi ile "  2 kutu alışverişlerinizde yalnızca 20 TL.Kampanyamız stoklarla sınırlıdır.Kampanyamızda sadece yeşil lens verilmektedir.Kampanyamız numaralı saydam lens alan müşterilerimiz için geçerlidir.Kampanyamız sadece miyop değerler için geçerlidir.Kampanyamız sadece aldığınız lenslere eşdeğer numaralarda geçerlidir.Yalnızca perakende alımlar için geçerlidir."  ifadelerine yer verildiği; ancak, söz konusu ifadelerde hediye olarak verileceği belirtilen ürünün piyasa değerine yer verilmediği, ayrıca indirimli olarak satışa sunulacağı belirtilen ürünün kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerinin de belirtilmediği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların reklamının yapılması yasak olup, bunların dışında kalan cihazların reklamına ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla izin verildiği,

Yine anılan Yönetmelik Ek-3 listesinde yer alan 10 adet cihazın haricinde kalan tıbbi cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışının yapılamayacağı ilgili mevzuatta açıkça belirtildiği,

Bu bağlamda; inceleme konusu internet sitesinde, Yönetmelik Ek-3 listesinde belirlenen 10 adet cihazın ( 1. Diş macunu, 2. Diş protez bakım ürünleri, 3. Kondom, 4. Hasta altı bezi, 5. İnkontinans pedi, 6. Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, 7. Yara bandı, flaster, 8. Pamuk, 9. Ağız çalkalama suyu, 10. Nefes açıcı burun bantları) dışında  kalan numaralı kontak lenslerin ilgili mevzuat gereği internet üzerinden satışının ve reklamının yapılmasının yasak olduğu; dolayısıyla, söz konusu tanıtımların ilgili mevzuata aykırı olduğu bu durumun da;

- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 15 ve 26 ncı maddeleri,

- 10.1.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 14/1, 15/1-b, 26, 28 ve 32 nci maddeleri ile “Haksız Ticari Uygulama Olarak kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı yönetmelik ekinin 8 inci maddesi,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren Gözüm Optik Metehan AKKAYA hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

13)

Dosya No: 2014/1527

Şikayet Edilen: Mikon Medikal Bilişim ve Medya Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.

Şikayet Edilen Reklam: www.lensmarket.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

Reklam Yayın Tarihi: 28.08.2015

Yayınlandığı Mecra: İnternet

Tespitler: Kuruluşa ait www.lensmarket.com adresli internet sitesinin 28.08.2015 tarihli görünümünde satışa sunulan; "Saydam Lens, Renkli Lens, Toric (Astigmat) Lens, Sert Lens, Özel Lens" başlıkları altında muhtelif markalara ait ürünlerin tanıtımlarının yapıldığı; bununla birlikte, "Özel Lens" başlığı altında hipermetrop, katarakt, renk körlüğü gibi çeşitli göz rahatsızlıkları için kullanılan lenslerin tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların reklamının yapılması yasak olup, bunların dışında kalan cihazların reklamına ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla izin verildiği,

Yine anılan Yönetmelik Ek-3 listesinde yer alan 10 adet cihazın haricinde kalan tıbbi cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışının yapılamayacağı ilgili mevzuatta açıkça belirtildiği,

Bu bağlamda; inceleme konusu internet sitesinde, Yönetmelik Ek-3 listesinde belirlenen 10 adet cihazın ( 1. Diş macunu, 2. Diş protez bakım ürünleri, 3. Kondom, 4. Hasta altı bezi, 5. İnkontinans pedi, 6. Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, 7. Yara bandı, flaster, 8. Pamuk, 9. Ağız çalkalama suyu, 10. Nefes açıcı burun bantları) dışında  kalan numaralı kontak lenslerin ilgili mevzuat gereği internet üzerinden satışının ve reklamının yapılmasının yasak olduğu; dolayısıyla, söz konusu tanıtımların ilgili mevzuata aykırı olduğu bu durumun da;

- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 15 ve 26 ncı maddeleri,

- 10.1.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26, 28 ve 32 nci maddeleri ile “Haksız Ticari Uygulama Olarak kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı yönetmelik ekinin 8 inci maddesi,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren Mikon Medikal Bilişim ve Medya Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

14)

Dosya No: 2014/1528

Şikayet Edilen: Nehir Optik Saat ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Şikayet Edilen Reklam: www.lensdunyasi.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar

Reklam Yayın Tarihi: 28.08.2015

Yayınlandığı Mecra: İnternet

Tespitler: Kuruluşa ait www.lensdunyasi.com adresli internet sitesinin 28.08.2015 tarihli görünümünde satışa sunulan; "Renkli Lensler, Şeffaf Lensler, Astigmatlı Lensler, Özel Lensler" başlıkları altında muhtelif markalara ait ürünlerin tanıtımlarının yapıldığı; bununla birlikte, "Özel Lensler" başlığı altında hipermetrop, katarakt, renk körlüğü gibi çeşitli göz rahatsızlıkları için kullanılan lenslerin tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların reklamının yapılması yasak olup, bunların dışında kalan cihazların reklamına ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla izin verildiği,

Yine anılan Yönetmelik Ek-3 listesinde yer alan 10 adet cihazın haricinde kalan tıbbi cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışının yapılamayacağı ilgili mevzuatta açıkça belirtildiği,

Bu bağlamda; inceleme konusu internet sitesinde, Yönetmelik Ek-3 listesinde belirlenen 10 adet cihazın ( 1. Diş macunu, 2. Diş protez bakım ürünleri, 3. Kondom, 4. Hasta altı bezi, 5. İnkontinans pedi, 6. Topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, 7. Yara bandı, flaster, 8. Pamuk, 9. Ağız çalkalama suyu, 10. Nefes açıcı burun bantları) dışında kalan numaralı kontak lenslerin ilgili mevzuat gereği internet üzerinden satışının ve reklamının yapılmasının yasak olduğu; dolayısıyla, söz konusu tanıtımların ilgili mevzuata aykırı olduğu bu durumun da;

- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 15 ve 26 ncı maddeleri,

- 10.1.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26, 28 ve 32 nci maddeleri ile “Haksız Ticari Uygulama Olarak kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı yönetmelik ekinin 8 inci maddesi,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi

hükümlerine aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren Nehir Optik Saat ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.