Göz Rengi Nasıl Oluşur?

Göz Rengi Tahmin Edilebilir mi? Göz Renginiz Ne Anlama Geliyor?

Göz Rengi Nasıl Oluşur?
03 Ağustos 2023 Perşembe 10:56

Göz Rengi Genetik midir?

Göz Renginizin Geçmişinizle Ne İlgisi Var?

Göz renkleri nesilden nesile aktarılır, ancak bazen genetik varyasyonlar göz renklerinde şaşırtıcı sonuçlara yol açabilir. Bu yazıda göz renginin genetiği hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Gözlerin mavi veya kahverengi olması, göz rengini ebeveynlerinden çocuklara aktarılan genetik özelliklerle belirler. Bir ebeveynin genetik yapısı, çocuğunun gözündeki iristeki pigment veya melanin miktarını belirler. Yüksek düzeyde kahverengi melanin ile gözler kahverengi görünür. Aynı kahverengi melaninin minimum seviyeleri ile gözler mavi görünür. Bununla birlikte, genetik bir varyasyon, bir çocuğun göz renginin tahmin edilemez olmasına neden olabilir ve bu da mavi gözlü iki ebeveynin kahverengi gözlü bir çocuğa sahip olmasına neden olabilir.

Göz Renginin Genetiği Nasıl Oluşur

Göz renkleri zamanla gelişmiştir ve kökleri atalarımıza dayanmaktadır. Göz rengi genetik yapı tarafından belirlense de, varyasyonlar farklı tonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere göz renginin genetiği hakkında daha fazla bilgi edinin:

Göz Rengi Nasıl Belirlenir?

Göz Rengi Genetik midir?

Göz Rengi Kalıtsal mı?

Göz Rengi Tahmin Edilebilir mi?

Göz Renginiz Ne Anlama Geliyor?

Kahverengi gözler

Mavi gözler

Yeşil gözler

Ela gözler

Göz Rengi Nasıl Belirlenir?

Gözdeki melanin miktarını genetik yapı belirler. Göz renginde mavi veya yeşil pigment yoktur. Tüm göz renkleri, ışığı kıramayan aynı kahverengi melanine sahiptir. Göz renklerindeki farklılık, irisin iki tabakasındaki kahverengi melanin konsantrasyonu ve konumundan kaynaklanır. Kahverengi gözlü kişilerde irisin arka tabakasında ve biraz da ön tabakasında bulunan melanin daha fazla ışığı emer ve irisin kahverengi görünmesine neden olur. İrisin ön tabakasında melanin bulunmayan gözler ışığı dağıtır, böylece daha fazla mavi ışık yansır ve böylece gözler mavi görünür.

Bir çocuğun kalıtsal olarak aldığı kromozomlar, göz rengini belirleyen genetik bilgiyi taşır. Her ebeveynden alınan kopyalardaki farklılıklar, üretilen melanin miktarında farklılıklara neden olur. 15. kromozom üzerindeki bir bölgenin göz renginin belirlenmesinde büyük payı vardır. OCA2 ve HERC2 genleri bu bölgede bulunur.

OCA2 geni (eski adıyla P geni), melanositlerde (melanin üreten özel hücreler) bulunan P proteininin üretilmesi için talimatlar sağlar. Daha fazla protein üretilirse, gözler daha fazla melanin alır ve göz rengi, renk tayfının kahverengi ucuna doğru eğilir. Daha az protein üretildiğinde, gözler daha az melanin alır ve göz rengi, spektrumun mavi ucuna doğru eğilir. Göz renginin yaklaşık yüzde 75'i OCA2 geni tarafından kontrol edilse de, diğer genler melanin için bir yol sağlar. Bu genler melanin seviyelerini yükseltebilir veya düşürebilir, bu da bir çocuğun her iki ebeveynden daha fazla veya daha az melanine sahip olmasına neden olur. Bu varyasyonlar, mavi gözlü ebeveynlerin kahverengi gözlü bir çocuğu olması veya kahverengi gözlü ebeveynlerin mavi gözlü bir çocuğu olmasıyla sonuçlanabilir. İlki, ikincisinden daha olasıdır.

Göz Rengi Genetik midir?

İnsan vücudundaki her hücre normalde 23 çift kromozom içerir. Kromozom 15 muhtemelen protein üretmekle bütünleşik 600 ila 700 gen içerir. Bu genlerden ikisi, OCA2 ve HERC2, göz rengi seçiminde önemli bir rol oynar.

OCA2 geni melaninden sorumlu proteini üretse de HERC2 geni, protein üretimini açıp kapatarak OCA2 genini kontrol eder. HERC2 geninde en az bir genetik varyasyonun varlığı, üretilen melanin miktarını azaltarak daha açık gözlere yol açabilir. OCA2 ve HERC2 ile çalışan diğer genlerin daha küçük bir rolü vardır, ancak nadiren göz rengini belirlemek için OCA2'yi geçersiz kılar.

Göz Rengi Kalıtsal mı?

Göz renginin bir zamanlar tek bir kalıtsal özelliğin sonucu olduğu düşünülüyordu. Her insanın her ebeveynden bir göz rengi geni aldığı ve baskın genin göz rengini belirlediği düşünülüyordu. Bu modelde, kahverengi göz rengi geni her zaman mavi göz rengi genine baskındı ve yalnızca iki mavi göz rengi geni gözleri maviye boyayabiliyordu.

Charles ve Gertrude Davenport 1907'de baskın kahverengi göz modelini geliştirdiler. Mavi gözlerin tek bir resesif genden kaynaklandığını ve mavi gözlü ebeveynlerin asla kahverengi gözlü bir çocuk üretemeyeceğini öne sürdüler. Baskın ve resesif genler, kalıtım kalıplarına atıfta bulunur ve belirli bir özelliğin ebeveynden yavruya geçme olasılığının ne kadar olduğunu tanımlar.

Bugün, bu modelin basit olduğunu ve göz rengini birçok genin belirlediğini biliyoruz. Bir çocuğun göz rengini ebeveynlerinin göz renklerine göre tahmin edebilsek de, diğer genetik faktörler sonucu değiştirebilir.

Göz Rengi Tahmin Edilebilir mi?

Göz rengi olasılığını tahmin etmek mümkün olsa da, genetik faktörler sonucu değiştirebilir. Film yıldızı Elizabeth Taylor'ın ailesi, muhtemelen kızlarının nadir bulunan mor gözlerini tahmin etmemişti. Taylor'ın göz renginin, FOXC2 genindeki genetik bir mutasyonun sonucu olduğu düşünülüyor. Bu gen, çarpıcı bir göz rengi oluşturan belirli miktarda melanine neden oluyor ve çift kirpiklere ve kalp problemlerine neden olabiliyor.

Göz rengi birden fazla gen tarafından kontrol edildiğinden, yenidoğanın herhangi bir göz rengini miras alması mümkündür. Göz rengini tahmin etmek, bazen doğumdan sonra değiştiği için daha da karmaşıktır. Bir bebeğin mavi gözleri, yaşamının ilk üç yılında iriste daha fazla melanin biriktiği için kahverengiye dönebilir.

Göz Renginiz Ne Anlama Geliyor?

Bir teoriye göre, mavi gözlü hemen hemen herkes (yüzde 99,5) atalarının izini, yaklaşık 6.000 ila 10.000 yıl önce Karadeniz bölgesinin kuzeybatı kesiminde yaşayan aynı mavi gözlü ataya kadar sürebilir. Bu, sadece bir kişinin grubun geri kalanıyla aynı mavi göz genetik mutasyonuna sahip olmadığı yaklaşık 800 mavi gözlü insanın DNA analizine dayanmaktadır. Bu mutasyon, Neolitik dönemde (veya Yeni Taş Devri) Avrupa'nın kuzey kesimine yapılan büyük tarımsal göç sırasında meydana gelmiş gibi görünüyor. Neredeyse tüm mavi gözlü insanlar, DNA'larında aynı yerde aynı mutasyona sahiptir. Buna karşılık, konu göz rengi olduğunda, kahverengi gözlü insanların DNA'larında daha fazla çeşitlilik vardır.

Kahverengi gözler

Dünyadaki insanların çoğunun kahverengi gözleri var. Kahverengi renk, iristeki yüksek melanin konsantrasyonunun daha fazla ışığın emilmesine ve daha az ışığın yansıtılmasına neden olmasının bir sonucudur. Bu nedenle kahverengi gözler güneşten daha doğal bir şekilde korunur. Bunun muhtemelen daha koyu tenin sıcak güneşe daha uzun süre dayanabilmesine benzer evrimsel faydaları vardı. Ten renginden sorumlu genler, göz rengine neden olanlarla yakından bağlantılıdır.

Kahverengi gözler en yaygın genetik göz rengi olmasına rağmen, kahverengi gözlüler arasında mavi gözlülere göre daha fazla genetik çeşitlilik vardır. Bu, kahverengi göz renklerinin varyasyonlarını açıklayabilir. Bu varyasyonlar, atalarımızdan gelen genetik göz rengi bilgilerini taşıyan farklı kromozomlardaki farklı genlerden gelir.

Mavi gözlü

Başlangıçta, tüm insanların kahverengi gözleri vardı. Yaklaşık 6.000 ila 10.000 yıl önce, bir geni etkileyen genetik bir mutasyon, gözleri kahverengiye boyamak için yeterli melanin üretme yeteneğini devre dışı bırakarak mavi gözlere neden oldu. Bu mutasyon, göz rengini belirlemekten sorumlu ana gen olan OCA2 geninde ortaya çıktı. Mavi gözler birçok nesil boyunca hayatta kaldığından, araştırmacılar kesin nedeni bilinmemekle birlikte bazı evrimsel faydalar olabileceğini düşünüyor.

Mavi gözler, mavi pigmentasyonun değil, düşük konsantrasyonlarda kahverengi melanin sonucudur. Daha az melanin, daha fazla ışığın mavi renk spektrumundaki dalga boylarına geri yansımasını sağlar ve bu da gözlerin mavi görünmesini sağlar. Gözlerin mavi olmasının sebebi gökyüzünün mavi olmasının sebebidir. Dünya çapında insanların yaklaşık yüzde 8 ila 10'unun mavi gözleri var.

Yeşil gözler

Dünya nüfusunun sadece yüzde 2'sinin yeşil gözleri var. Yeşil gözler, düşük seviyelerde melanin üreten, ancak mavi gözlerden daha fazla üreten genetik bir mutasyondur. Mavi gözlerde olduğu gibi yeşil pigment yoktur. Bunun yerine iristeki melanin eksikliğinden dolayı daha fazla ışık dağılır ve bu da gözlerin yeşil görünmesine neden olur. Işıktaki değişiklikler, daha açık gözlerin bir bukalemun gibi renk değiştiriyormuş gibi görünmesini sağlar.

Ela gözler

Ela gözler bazen yeşil veya kahverengi gözlerle karıştırılır. Yeşil gözler kadar nadir değiller ama mavi gözlerden daha nadirler. Dünya çapında nüfusun sadece yaklaşık yüzde 5'i ela göz genetik mutasyonuna sahiptir. Kahverengi gözlerden sonra en fazla melanine sahip olan onlardır. . Daha az melanin (yeşil gözlerde olduğu gibi) ve çok melanin (kahverengi gözler gibi) kombinasyonu bu göz rengini benzersiz kılar.

Melanin konsantrasyonuna bağlı olarak yeşil, kahverengi ve altın tonlarındaki renk kombinasyonları ela gözlerde sonsuzdur. Işık, mavi ve yeşil gözlerde olduğu gibi saçılır. Mavi ve yeşil gözlerde olduğu gibi, ela gözler de ışığa bağlı olarak renk değiştiriyor gibi görünebilir. Göz rengi aslında değişmez, algı değişir. Ela gözlerin kahverengi gözlerden mi yoksa yeşil gözlerden mi geliştiği bilinmemektedir.

Göz sağlığınız hayatınızı nasıl etkiliyor?

Göz sağlığınız, arkadaşlarınızla sosyalleşmekten gece araba kullanmaya kadar günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Bilim adamlarının gözlerinizin günlük yaşamınız üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için göz sağlığı deneyimlerinizi paylaşın.

Kaynak: www.lunadna.com


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.