EGE FEDERASYONU'NUN, HAZIR OKUMA GÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ TİTCK'NA GÖNDERDİĞİ RAPOR !

Hazır Okuma Gözlüğü Hakkında Rapor.

EGE FEDERASYONU'NUN, HAZIR OKUMA GÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ TİTCK'NA GÖNDERDİĞİ RAPOR !
Bu haber kez okundu.

Hazır okuma gözlükleri ile ilgili Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu'nunTürkiye İlaç ve Tıbbi Kurumu Başkanlığı'na gönderdiği raporu siz değerli okurlarımız ile paylaşıyoruz.
ANKARA

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI
Tarih:16.02.2017
Sayı:79
Konu: Hazır Okuma Gözlüğü Hk

Presbiyopi yaşın ilerlemesine bağlı olarak (40 yaş üzeri) göz lensinin uyum kabiliyetinin azalması ile ortaya çıkan fizyolojik bir durumdur. Yakın nokta gözden uzaklaşır. Tıpkı saçlarımızın beyazlaşması gibi doğal bir süreçtir. Başka bir ifade ile hastalık değil fizyolojik bir olaydır. Gündüz bol ışıkta nispeten okuyabilen kişiler, gece azalan ışıkta, Pupillanın daha fazla ışık almak için genişlemesi nedeniyle retinada olan imaj büyük ve dağınık olur. Buda yakın mesafede okuma ve çalışmayı zorlaştırır. Yaşın ilerlemesi ile azalan uyum kabiliyetinin (+) lenslerle yeniden sağlanması problemin çözümüdür.  Presbiyopi olan insanlar başlangıçta elindeki yazıyı gözünden uzaklaştırarak okumaya çalışır. Tren ya da hareketli vasıtalarda okumakta güçlük çeker.

Batıda Optisyenlik mesleği çoğu ülkede ticaret mesleği olarak düzenlenmiş, hazır takılabilen okuma gözlükleri çeşitli ülkelerde internet, otomat, market, eczane, outletlerde vb. yerlerde satılır. Ancak bunlar daha çok büyütme aparatı, hazır okuyucu “Ready Readers” olarak isimlendirilir. Göz hekimine muayene olunarak alınan yakın okuma gözlükleri ile hazır okuyucu gözlüklerin aynı kategoride değerlendirilmesi bilimsel olarak mümkün değildir. ECOO 'da ekte sunulan rapora göre bu satışların halk sağlığı için tehlikelerine işaret etmektedir.

Hazır okuma gözlüğünün her iki gözünde de aynı Sph’rik diyoptri de lens takılıdır(+1.00,+4.00 D).Muayene olana kadar, gözlüğüne ulaşana kadar geçici kullanım ve alternatif olarak önerilmektedir.

Numaralı gözlük camlarının optik merkezinden bakılmadığı zaman bir cismin gerçek bulunduğu yerden farklı bir noktada görülmesi, algılanması “prizmatik etki” terimiyle ifade edilir. İstenmeyen prizmatik etki baş ağrısına, göz yorgunluğuna ve bazı durumlarda çifte görmeye neden olur. Hekim reçetesi ile optisyenlik müesseselerinde kişiye özel hazırlanan gözlüklerde, hastanın pd mesafesi, çerçeve boyutlarına bağlı olarak camın optik merkezi yatay ve dikey yönde desantre edilerek kullanıcının optik merkezden bakması temin edilir, göz prizmatik etkiden korunur. Optik merkezden baktığında kullanıcı baktığı objeleri gerçek yerinde algılar. Çünkü sadece optik merkezden geçen ışın göze kırılmadan ulaşır.
  
Hazır okuyucularda, İki camın optik merkezleri arasındaki mesafe 62 -64 mm olarak hazırlanır. Hastanın ölçüleri alınmadığı için prizmatik etki meydana gelir.
“hazır okuyucuların” sağladığı görüş düzeltme özelliğinin her kullanıcı için uygun ve doğru olmayacağı gerçeğinin yanı sıra gözünde zorlanma, baş ağrısı, çift görüş, mide bulantısı, göz yaşarması, kaşınma ve yorgunluk gibi rahatsızlığa yol açar.  Fertlerin “hazır okuyucuları” düzenli göz muayenesine bir alternatifmiş gibi kullanması toplum sağlığı açısından çok büyük risk yaratır.

Hurda malzemeden yapıldığı için kullanılan camların abbe değeri düşüktür. Kromatik aberasyon meydana gelir. Görüntü kalitesi düşer. Sağlığa uygun olmayan bu ürünlerin güvenirliliği son derece düşüktür.

Gözün ve yüzün yaralanmalara karşı korunması ve emniyeti çok önemli bir husustur. Cam olan hazır işporta gözlüklerinde materyal olarak pencere camı ham maddesi kullanılmaktadır. Bu malzeme çok kırılgandır. Optik camlar pencere camlarına göre 6 defa daha basınca karşı dirençlidir. Kırıldığında dağılarak göze zarar vermezler. İşporta gözlüklerinde bu risk çok yüksektir. Pencere camı keskin bıçak şeklinde parçalara ayrılır. Optik cam mozaik gibi kırılır ve dağılır.
Çerçeve kaplamaları çok kalitesiz olduğu için, ter ile korezyona uğrar, alerji, tahriş, cilt kanseri yapar.

Astigmatı olan kişiler de “hazır okuyuculardan” faydalanamayacaktır, onlar fazladan rahatsızlık, bulanık görüş, gözlerde yaşarma ve kızarmadan rahatsız olabilirler. Avrupa’da toplumun %23.9 ‘u astigmattır. 65 yaşın üzerinde %51,5’e yükseliyor.

İki göz arasındaki reçete farklı ise, iki aynı dereceli cam kullanmak gözlerden birinde bulanıklık yaratacaktır ki bu da okuma sırasında gözü yorar. (Nüfusun %2 ila %15 arasındaki kısmının olduğu, iki gözü arasındaki derece farkının 1 diyoptriden fazla olduğu görülüyor, bu kişilere anizometrop deniyor (Her iki gözde kırma gücü birbirinden farklı kişi). Aradaki fark büyüdükçe, semptomların oluşma riski yükseliyor.

Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlanan nüfusu üretimde tutmak için emekli olma yaşı uzatılıyor. Detaylı ve net görmek iş verimliliğini üretimi artırır. Katma değer sağlar. Hazır okuma gözlükleri ile iş verimliliğini, üretimi, okuma kültürünü artıramayız.
Doğaldır ki presbiyopi (yaşa bağlı olarak gelişen okuma problemi) yaşı ilerlemiş olan bireylerin ve dolayısıyla maküler dejenerasyon, katarakt ve diabetik retinopati gibi hastalık riskleri daha yüksek olan kişilerin yaşadığı bir durumdur. Bu nedenle de bu gruptaki kişilerin gözlerinin daha yakından izlenmesi son derece büyük önem taşır. Göz hekimine muayene olmadan hazır okuma gözlüğü satışının kontrolsüz denetimsiz sürdürülmesi, körlüğe neden olan hastalıkların erken teşhis ve tedavisini geciktirir. Çok sayıda sağlık problemine sebep olur.

Türkiye’de Gözlükçülük/Optisyenlik Eczacılık ve hekimler gibi tam bir sağlık mesleği olarak düzenlenmiştir. Özel meslek kanunları vardır, Sağlık Bakanlığının gözetim ve denetiminde faaliyet gösterirler.
 
Bilindiği üzere, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere; optisyen/gözlükçü unvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, optisyenlik müesseselerinin açılmasına, faaliyetlerine, sahip olmaları gereken şartlara, optisyenlik müesseselerimin denetimine, tanıtım ve reklamlarına, tutulacak defterlere dair usul ve esaslar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ve 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Geri ödeme kapsamındaki optik ürünlerTITUBB ‘a kaydedilir. Karekodla izlenir.
  
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu'na gönderilen yazıda  “05.12.2013 tarihinde yapılan bilimsel komisyon toplantısında; optisyenlik müesseseleri tarafından satışı yapılan optik ürünlerin. (kontak lensler, gözlükler, az görmeye yardımcı cihazlar) “reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kararı alındığı ve bu kararın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na iletildiği” belirtilmiştir.
  
Hazır okuma gözlükleri ile ilgili olarak, Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu 14.04.2008 tarih, 47 sayılı yazı ile TC Sağlık Bakanlığından hukuki görüş talep ediyor. TC Sağlık Bakanlığı, tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.10.2008 tarih, B.10.0 THG 0.79.00.02/37645 sayılı cevap yazısında hazır okuma gözlükleri için özetle “hazır okuma gözlüklerinin optisyenlik müesseslerinde, optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde ve internette satışı yasaktır” ifadelerine yer veriliyor.
 
Hazır okuma gözlüklerinin, Türkiye’de optisyenlik müesseseleri, internet ve optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde satışı yasak olduğu için resmi olarak ithalatı da mümkün değildir. Hurda malzemeden yapılıyor, kaçak yollarla geliyor, kayıt dışı olması nedeniyle devletin çok büyük katma değer vergi kaybına sebep oluyor.

Sağlık okuryazarlığı ülkemizde son derece düşüktür. Halkımız bu hazır gözlüklerin göz ve görme sağlığına zararlı olacağını düşünmüyor. Ucuz olduğu için satın alınıyor ve kullanılıyor. TITUBB kaydı yapılamadığı için yasak ürünler ithalatında oyuncak takı beyanı ile yurda sokuluyor.
 
21 Ekim 2005 tarihinde basında açıklamaları yayınlanan “Gözlük İmalatçıları Derneği Genel Başkanı Mehmet Dibi, çok ucuza satılan kaçak Çin gözlüklerinin Türkiye'ye çoğunlukla İran, Suriye ve Bulgaristan'dan girdiğini söyledi. Gözlüklerin gümrük kapılarından oyuncak, takı gibi isimler altında sokulduğunu belirtti.”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Hazır okuma gözlüklerinin Türkiye’de satışının yasak olduğu, oyuncak ve takı beyanları ile gümrüklerden sokulduğu konusunda bilgilendirilmesi kamu yararına bir uygulama olacaktır.
 
Optisyenlik müesseseleri mesleki mevzuatımız gereği senede iki kez İl sağlık müdürlükleri tarafından denetlenmektedir.
 
İnternet üzerinden e-ticaret yoluyla, Cami önlerinde, Sosyete pazarı, işporta, mağazalarda kendilerini gözlükçü olmadıkları halde reçetesiz hazır, optisyenlik müesseseleri dışında yapılan okuma gözlüğü satışı yapılıyor.
 
Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler, bazı il müdürlükleri biz sadece optisyenlik müesseslerini denetleme ile yetkiliyiz, zabıta müdürlüklerine şikâyet yapılması işaret ediliyor.
 
TİTCK kurumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kamu sağlığını koruyan, görsel ve spot duyuru metinlerine hazır okuma gözlüklerininde dâhil edilmesi, sağlık okuryazarlığına katkı sağlayacaktır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında kanunun 4 üncü maddesinde Numaralı (Mihraklı) gözlük camı ve gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapmak üzere optisyenlik mesleğini icra edebilmek için, optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren, Yüksekokul mezunu olmak gerekir ve 6ncı maddesinde “optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilir. Optisyenlerin reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye  etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır. Madde 14. - Optisyen unvanını haiz olmadığı halde optisyenlik yapanlar veya optisyen olduğunu ilân edenler hakkında otuzmilyar lira idarî para cezası alınır ve müessesesi kapatılır.
18 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan, 28886 Optisyenlik hakkında yönetmelik 25 inci maddesi (ı) bendinde” Müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılması. Yasaktır. Hükmü getirilmiştir.
 
Gözlük camı gözlük çerçevesi, renkli kozmetik ve numaralı her türlü kontak lens, IOL, düşük görme gereçleri Göz Hekimi reçetesi ile sadece TC Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış optisyenlik müesseselerinde satışına izin verilen ilaç ve tedavi kapsamında değerlendirilen geri ödeme kapsamında tıbbi cihazdır.

Hazır okuyucu gözlüklerinin optisyenlik müesseseleri de dâhil olmak üzere, internet ve optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde satışı da yasaktır.
 
Ekte sunulan Sağlık Bakanlığı hukuki görüşüne göre; 5193 ohmk ‘na göre özetle “hazır okuma gözlüklerinin optisyenlik müesseselerinde, optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde ve internette satışı yasaktır”
  
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ve 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre reçetesiz ,optisyenlik müessesesi dışında yapılan hazır okuma gözlüklerinin yasak olmasına rağmen satışını yapan optisyenlik müessesesi, İnternet ve başkaca elektronik ortam. Optisyenlik müesseseleri dışındaki yerler (cami önleri, işporta, sosyete pazarı vs) için il sağlık müdürlüklerince yapılacak denetimleri nasıl yapılacağı, uygulanacak cezalar konusuna açıklık getirilmesi yorum ve uygulama farklılıklarını ortadan kaldıracaktır.
  
Meslek kanunumuzun amaç bölümünde fertlerin ve toplum sağlığının korunması yasa ile gözlükçülere emredilmiştir. Endişelerimiz ticari değil halk sağlığı adına meslekidir.
 
Gereğinin yapılması için ilgililere emir ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz.
 
Taylan KÜÇÜKER
Eczacı Gözlükçü
Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Dernekleri Federasyonu
Eğitim Komisyonu Başkanı
847 / 1 SOKAK NO: 4
BÜYÜK BEYLER İŞHANI KAT: 3 D:305 KONAK İZMİR 35260

egod@egod.com.tr
0 (232) 425 00 41
0 (232) 484 94 73
http://www.egod.com.tr
taylankucuker@hotmail.com
 
  
Eki: Hazır okuma gözlükleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı hukuki görüş yazısı
Hazır okuma gözlükleri ile ilgili ECOO pozisyon tebliğ (İngilizce -Türkçe )
  
 ***
 
ANADOLU GÖZLÜKÇÜLER VE OPTİSYENLER DERNEKLERİ FEDERASYONU
Cumhuriyet Mah. Umur Sok. Sultan İşhanı No:2/4
Melikgazi/Kayseri
 
Hazır okuma gözlükleri konusunda Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz 14.04.2008 tarih ve 47 sayılı yazınız incelendi.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında kanunun 4 üncü maddesinde Numaralı (Mihraklı) gözlük camı ve gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü reçeteli lens satışı yapmak üzere optisyenlik mesleğini icra edebilmek için, optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksek okul mezunu olmak gerekir ve 6ncı maddesinde “optisyenler, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilir. Hükmolmuş ve optisyenlik hakkında
Yönetmenliğin 25 inci maddesinin (k) bendinde de “Müessese dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapılması yasaktır” hükmü getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği hazır okuma gözlüklerinin optisyenlik müesseslerinde, optisyenlik müesseseleri dışındaki yerlerde ve internette satışı yasaktır.
Bilgilerinize rica ederim.
 
Dr.Ş.Serdar MERCAN
Bakan . a
Genel Müdür Yardımcısı V.
  
 
 ***

Hazır okuma gözlükleri için ECOO ‘nun Görüşü
 
ECOO (European Council for Optometrry and optics ) Avrupa optometri ve Optik konseyi tarafından hazırlanan okuma gözlükleri hakkındaki çeşitli araştırmalara dayanan Temmuz 2015 ‘de resmi web sitesinde yayınlanan pozisyon bildirisinin İngilizce ve Türkçe metini yazı ekinde bilgi ve incelemelerinize sunulmuştur. Avrupa’da herhangi bir kurala bağlı olmayan ve her yerde satılabilen hazır okuma gözlükleri ile ilgili görüşlerini bir pozisyon bildirisi ile topluma duyuruyor. Avrupa’da adına “gözlük” bile denmeyen ,”hazır okuyucu”(Ready Readers) olarak isimlendirilen bu okuma gözlükleri satışının halk sağlığının korunması adına ülkemizden yasak olmasının ne kadar yerinde isabetli bir karar olduğunu net olarak göz önüne seriyor.
 
 
Hazır okuma gözlükleri için ECOO ‘nun pozisyon tebliği

Hazır okuyucular ya da “hazır okuma gözlükleri” presbiyopi olarak bilinen durumu rahatlatmak üzere geliştirilmiş, tek görüşlü, 4 numaranın (dioptrinin) üzerine çıkmayacak şekilde positif (+) dereceli sferik özellikleriyle birbirinin aynı 2 camdan yapılmış gözlüklerdir. Presbiyopi; gözün doğal yaşlanmasından kaynaklanan yakın görüşe destek ihtiyacını açıklamak üzere kullanılan bir terimdir ve “yaşa bağlı olarak gözün yakın görüş için uyum sağlama yeteneğindeki yetersizlikle ilişkili bir refraktif durum” olarak tanımlanır. Semptomları normalde 40 yaşı geçmiş kişilerde görünür.

Bu “hazır okuyucular” Avrupa’nın her yerinde, herhangi bir uzman görüşüne başvurulmadan, her tür mağazadan reçetesiz satın alınabilmektedir. Yalnızca yakın görüş görevi için tasarlanmış olan bu gözlüklerle hiçbir şekilde araba kullanılmamalı, ya da tv seyretmek gibi uzak görüşle ilgili olan aktiviteler yapılmamalıdır. 

ECOO’nun Pozisyonu
“Hazır okuyucular” nüfusun bir bölümü için reçeteli okuma gözlüklerinin daha düşük ücretli bir alternatifidir. Kısa vadeli kullanım için ya da acil bir durumda reçeteli gözlüklerin yedeği olarak yarar sağlayabilirler. Asla hiçbir durumda TV seyretmek gibi uzak görüş gerektiren durumlarda ve araba sürerken kullanılmamalıdırlar. Bir kişinin “hazır okuyucu” satın alması gerekiyorsa üründe mutlaka ISO 16034:2002 standardına uygun olduğunu belirtecek olan CE işaretlemesi olduğundan emin olunması gerekir.

Toplum, “hazır okuyucuların” sağladığı görüş düzeltme özelliğinin her kullanıcı için uygun olmayacağı gerçeğinin yanı sıra gözünde zorlanma, baş ağrısı, çift görüş, mide bulantısı, göz yaşarması, kaşınma ve yorgunluk gibi rahatsızlığa yol açabileceğinin farkında olmalıdır. Fertlerin “hazır okuyucuları” düzenli göz muayenesine bir alternatifmiş gibi kullanması toplum sağlığı açısından risk yaratır. Bu gözlükler ISO 16034:2002’de özellikle belirtildiği gibi bir göz uzmanının onayı olmadan düzenli kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.

· Optometri ve Görüş Bilimi’nde(2) “hazır okuyucuların” daha yüksek derecede verilmesiyle oluşacak istenmeyen yan etkilerinin kanıtları verilmiştir, satış noktası bu konuda toplumu açık bir şekilde bilgilendirmelidir.
· ECOO bu ürünleri satın alacak toplumu korumak üzere, satılmakta olan “hazır okuyucuların” standartları sağladığını garantilemek üzere çok dikkatli ve titiz bir şekilde incelemeye davet eder.
· ECOO gözünde veya görüşünde rahatsızlık deneyimleyen kişilerin hemen bir göz uzmanına danışmalarını önerir. “Hazır okuyucular” düzenli göz muayenesinin yerine geçemez ve ISO 16034:2002’de belirtildiği şekilde “hazır okuyucuların” uygunluğu konusunda danışmanlık alınmalıdır.

Kullanım Alanı
“Hazır okuyuculara” ilişkin mevzuat Avrupa ülkelerinin her birinde farklıdır, ancak gözlük satışı kapsamında “hazır okuyucuların” satışı regülasyona tabii değildir. “Hazır okuyucular” çok farklı türden mağazalarda satılabilmektedir.
· Süpermarketler & diğer perakende satış mağazaları
· Optik mağazalar
· Eczaneler
· Satış otomatları
· Internet
Yakın görüş problemlerine düşük maliyetli satın alma seçeneği sunar.

Potansiyel Problemler
“Hazır okuyucular” her iki göz için de aynı sferik numaralı olarak üretilmektedir. İki camın arasındaki merkez belirli bir uzaklığa ayarlıdır: genelde 62 mm veya 64 mm’dir. Bu nedenle de toplumun çoğunluğuna tam uymayan bir görüş düzeltmesi sağlar.

· Miyop görme kusuruna sahip olduğu için uzağı göremeyen kişilerin çoğunluğu “hazır okuyuculardan” faydalanamayacaktır. Bu da yaklaşık Avrupa’nın %33’ü demektir.

· Ek olarak astigmatı olan kişiler de “hazır okuyuculardan” faydalanamayacaktır, onlar fazladan rahatsızlık, bulanık görüş, gözlerde yaşarma ve kızarmadan rahatsız olabilirler. (Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre Avrupa yetişkin nüfusunun %23.9’unun ≥ 1 dioptride önemli bir astigmat seviyesine sahip olduğu görülüyor ve bu oran 65 yaşın üzerinde %51,5’e yükseliyor.) 

· İki göz arasındaki reçete farklı ise, iki aynı dereceli cam kullanmak gözlerden birinde bulanıklık yaratacaktır ki bu da okuma sırasında gözü yorar. (Nüfusun %2 ila %15 arasındaki kısmının olduğu, iki gözü arasındaki derece farkının 1 dioptriden fazla olduğu görülüyor, bu kişilere anizometrop deniyor (Her iki gözde kırma gücü birbirinden farklı kişi). Aradaki fark büyüdükçe, semptomların oluşma riski yükseliyor.

· Optik camın doğru merkezinden bakılmadığı zaman bir cismin gerçek bulunduğu yerden farklı bir noktada görülmesi “prizmatik etki” terimiyle ifade edilir. İstenmeyen prizmatik etki baş ağrısına, göz yorgunluğuna ve bazı durumlarda çifte görmeye neden olur. Reçeteli gözlüklerde camların merkezlenmesi ölçülür ve kullanıcıya göre uyarlanır. (“Hazır okuyucu” kullanıcılarının %48’i uluslararası standartlardaki kaliteli optik görüşü elde edemezler. Bu sayı +3.5 dioptri camlarda %62’ye yükselir. Bu da prensip olarak yatay (%60) ve düşey (%32) prizmanın ISO 16034:2002’de belirtilen tolerans seviyelerinin üzerinde olmasından kaynaklanan yaygınlıktan ötürüdür.) 

“Hazır okuyucuların” yürürken ve araba sürerken kullanılma ihtimali de oldukça yüksektir.(6) Aynı zamanda göz uzmanı tarafından uygun şekilde bir göz muayenesi olmak yerine hazır okuyucu kullanan kişilere ilişkin hatırı sayılır sayıda anekdota benzer olay bulunmaktadır. Doğaldır ki presbiyopi (yaşa bağlı olarak gelişen okuma problemi) yaşı ilerlemiş olan bireylerin ve dolayısıyla maküler dejenerasyon, katarakt ve diabetik retinopati gibi hastalık riskleri daha yüksek olan kişilerin yaşadığı bir durumdur; bu nedenle de bu gruptaki kişilerin gözlerinin daha yakından izlenmesi son derece büyük önem taşır.

European Council for Optometry and Optics (ECOO) Avrupa Optometri ve Optik Konseyi,ECOO bu durum metninin yazarlarına özel teşekkürlerini sunar:
· Sylwia Kropacz-Sobkowiak
· Martin O’Brien http://www.ecoo.info/2015/07/15/ready-readers-position-paper/
(1) Millodot M. Optometri Sözlüğü ve Görüş Bilimi 7. Baskı, Edinburgh: Elsevier; 2009.
(2) 1040-5488/12/8904-0446/0 VOL. 89, NO. 4, PP. E446–E451 OPTOMETRY AND VISION SCIENCE
(3) Eur J Epidemiol. 2015 Mart 18. Avrupa’da göz kırma kusuru yaygınlığı: Avrupa Göz Epidemioloji (E3) Konsorsiyumu.
(4) Eur J Epidemiol. 2015 Mart 18. Avrupa’da göz kırma kusuru yaygınlığı: Avrupa Göz Epidemioloji (E3) Konsorsiyumu.
(5) Optometri ve Görüş Bilimi’nde 1040-5488/12/8904-0446/0 VOL. 89, NO. 4, PP. E446–E451 OPTOMETRY AND VISION SCIENCE
(6) McGarry MB, Manning TM. Presbiyopi camların uzak görüşte kullanılmasının etkileri, Ophthalmic Physiol Opt
 
  
Ready Readers (Position Paper)
July 2015
Introduction
Ready readers or “ready-made reading spectacles” are spectacles that have 2 single vision lenses each of which have the same positive spherical power not exceeding 4 dioptres and the purpose of which is to relieve the condition known as presbyopia.  Presbyopia is the term used to describe the requirement for help with near vision tasks caused by natural ageing of the eye; defined as “a refractive condition in which the accommodative ability of the eye is insufficient for near work, due to ageing”. The symptoms of which normally start when people reach the age of their mid-forties and onwards. Millodot M. Dictionary of Optometry and Visual Science, 7th ed. Edinburgh: Elsevier; 2009.
These “ready-readers” are widely available across Europe can be bought without prescription from a variety of outlets, without professional advice or supervision. They are designed to be used for near vision tasks only and should not be used for driving or any other distance vision activities (e.g., watching TV) under any circumstances.
ECOO Position Paper – Ready Readers (PDF)

ECOO’s Position
 “Ready-readers” are a low-cost alternative to prescription reading glasses for a section of the population. They can provide a useful back-up to prescription spectacles for short-term or emergency use. They should never be used for driving or any distance vision activities, such as watching TV under any circumstances. If people want to purchase “ready-readers”, they should make sure that they have the CE marking to show that they meet the relevant standard ISO 16034:2002.
The public should be aware of the fact that the visual correction available by “ready-readers” will not be suitable for all users and has the potential to cause issues such as eyestrain or headaches, double vision, nausea, watery eyes, itching, and tiredness. There is a risk to public health where people use “ready-readers” as an alternative to accessing regular eye-examination. These spectacles are not intended for regular use without the approval of an eye-care professional as specifically stated in ISO 16034:2002.
Given the evidence that “ready-readers” in higher powers are more likely to cause unwanted side effects1040-5488/12/8904-0446/0 VOL. 89, NO. 4, PP. E446–E451 OPTOMETRY AND VISION SCIENCE, point of sale material should clearly inform the public of this.
ECOO calls for greater scrutiny to ensure that ready-readers on sale actually meet the standards, to protect the public who purchase these items.
ECOO advises that where a member of the public experiences any visual discomfort or strain, that consultation with an eye-care practitioner is needed. ““Ready-readers” are not a replacement for regular eye-examination and people should consult an eye-care practitioner regarding the suitability of “ready-readers” for their use as per ISO 16034:2002.

Availability
 Legislation varies across Europe in relation to “ready readers” but in the main the sale of spectacles defined as “ready readers” are unregulated. It is possible to purchase “ready readers” from a wide variety of outlets –
 • Supermarkets & other retail outlets
 • Optical practices
 • Pharmacies
 • Vending machines
 • Internet sales

  They provide a low-cost option for the correction of near vision problems.  

   Potential Problems

   “Ready readers” are manufactured with the same spherical prescription in both eyes, with the centre of the lenses set at a specified distance apart; usually 62mm or 64 mm. For this reason they do not properly correct the vision of the majority of people, due to one of the following reasons-

  ·            The majority of people who are short-sighted (myopic) will not benefit from “ready-readers” (i.e. approx. 33% of Europeans) Eur J Epidemiol. 2015 Mar 18. [Epub ahead of print]- Prevalence of refractive error in Europe: the European Eye Epidemiology (E3) Consortium.

  Additionally people who have astigmatism will not benefit from “ready-readers”, they may even experience discomfort, blurry vision, tearing or red eyes. (According to recent study 23,9% of European adult population have  significant astigmatism ≥ 1 dioptre and in population above 65 this number goes up to even 51,5% of European population) Eur J Epidemiol. 2015 Mar 18. [Epub ahead of print]- Prevalence of refractive error in Europe: the European Eye Epidemiology (E3) Consortium

  Where the prescription is different between the two eyes, spectacles with the same power in each eye will result in one eye being blurred which causes strain when reading. (Between 2%-15% of the population will have a difference greater than 1 dioptre between the eyes; otherwise known as anisometropia). The larger the difference, the more significant the risk of symptoms.

  ·            Prismatic effect is the term used to describe the aberration caused by the dislocation of an image from it’s actual position caused by a person not looking through the exact centre of a lens. Unwanted prismatic effect causes headaches, strain and in some cases double vision. In a pair of prescription spectacles, the centration of the lenses is measured and matched to that of the patient. (48% of “ready-readers” failed to provide the optical quality required by international standards, with 62% of the +3.50 DS spectacles failing the requirements. This was principally due to a high prevalence of induced horizontal (60%) and vertical prism (32%) beyond the tolerance levels stipulated in ISO 16034:2002.) 1040-5488/12/8904-0446/0 VOL. 89, NO. 4, PP. E446–E451 OPTOMETRY AND VISION SCIENCE

  It is also quite likely that people will use “ready-readers” for distance tasks such as walking and driving. McGarry MB, Manning TM. The effects of wearing corrective lenses for presbyopia on distance vision. Ophthalmic Physiol Opt 2003;23:13–20.There is also considerable anecdotal evidence of people using “ready-readers” as an alternative to accessing proper eye-care by a qualified eye-care practitioner. Presbyopia (reading problems due to age) is a condition is that obviously affects older people who are more at risk of age-related conditions such as Macular Degeneration, Cataract and Diabetic Retinopathy; therefore it is extremely important to make sure that visual changes in this group of people are closely monitored.

  European Council for Optometry and Optics

   July 2015

   Acknowledgements

  ECOO would like to express special thanks to the authors of this position paper:
 • Sylwia Kropacz-Sobkowiak
 • Martin O’Brien

   

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
TAYLAN KÜÇÜKER - 13 ay önce
http://www.mysivas.com/ege-federasyonunun-hazir-okuma-gozlukleri-ile-ilgili-titck-na-gonderdigi-rapor-18963.html